INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PACIENȚILOR

Clinica de Urologie Alba Iulia este unitate sanitara cu paturi, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 34, județul Alba. Clinica asigură ocrotirea sanatatii populatiei prin acordarea asistentei medicale de specialitate, preventiva, curativa si de recuperare a bolnavilor internati in unitatea cu paturi, a celor care se prezinta in ambulatoriu.

Actele, datele, informațiile medicale obținute de personalul sanitar in exercitarea atribuțiilor de serviciu constituie secret profesional, divulgarea lor fiind interzisă.

Drepturile pacientilor

Dreptul pacientului la informatia medicala

Art.4 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,, precum si la modul de a le utiliza.

Art.5(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statulului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

Art.6 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precu, si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

Art.7  Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

Art.8 Informatiile de aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuoas, clar cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

Art.9 Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Art.10 Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

Art.11 Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

Art.12 Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

Dreptul pacientului la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

Art.20 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Art.21 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personalesunt confidentiale chiar dupa decesul acestuia.

Art.22 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

Art.23 In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Art.24 Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art.25 (1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau sanatatea publica.

Obligatiile pacientilor internati

Pacienții internați sunt rugați să respecte prevederile Regulamentului Intern, în ceea ce privește „Obligațiile Pacienților Internați”, după cum urmează:

-să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical;

-să respecte normele de igiena personală, ambientul din cameră, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;

-sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in spital;

-sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului;

-sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;

-sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi; sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este nevoie;

-sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora

-sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie;

-sa efectueze igiena generala;

-sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale);

-sa respecte programul clinicii privitor la orele de masa, de tratament, de odihna si primire a vizitatorilor, a regulilor ce se aplica in spital;

-sa limiteze pe cat posibil numarul vizitatorilor si timpul de sedere a acestora in salon;

-sa nu permita vizitatorilor sa se aseze pe paturi;

-sa nu primeasca vizitatori cu starea sanatatii alterata (viroze, tuse, febra, etc)

-sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului;

-sa nu paraseasca salonul in timpul vizitei

-sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare;

-iesirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;

-in timpul deplasarilor la consultatiile interclinice, pacientii vor folosi, peste pijama, halate de protectie;

-vizitatorii trebuie sa respecte orarul de vizite afisat si sa fie echipati cu halate si papuci de protectie;

este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice in spital.

-pacientii/insotitorii care nu pot renunta la fumat vor face acest lucru in locul special amenajat indicat de asistenta de serviciu;

este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;

-sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicului

-va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea.

-la externare primeste documentele medicale, va lasa chestionarul de satisfactie completat in urna special amenajata