Legea nr. 544/2001 – Solicitări

Pentru a solicita clinicii informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413), cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați purtătorului de cuvânt:

Purtatorul de cuvant

Dr. Stanescu Liana

Medic Primar ATI

 

Coordonate de contact

Telefon: 0768 585 755, 0358 100 303

E-mailkioenergy@yahoo.ro

E-mailkio@ipec.ro

I.Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată:

1. Comunicate de presă, informări, precizări;
2. Drept la replică;
3. Materiale informative (broşuri) editate de Clinica de Urologie Dr Covaciu;
4. Indicatori privind activitatea desfăşurată de Clinica de Urologie Dr Covaciu, precum:
numărul total al autorizaţiilor, numărul total al acţiunilor de control, numărul total al sesizărilor, cererilor şi plângerilor înregistrate, numărul total al avizelor şi recomandărilor, numărul total al sancţiunilor aplicate, în condiţiile legii;
5. Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor verbale de constatare;
6. Lista informațiilor de interes public care se comunică din oficiu – sau adresa paginii web unde sunt
publicate informațiile de interes public,
7. Informări privind stagiile de practică pentru studenți,
8. Lista prestatorilor de servicii funerare autorizați și lista prestatorilor de servicii de transport funerar
autorizați din județul Alba,
9. Orice alt document de interes public al cărui conținut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul
liberei concurențe sau care poate influența, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, etc.

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Consultă aici   Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689